Jak użytkować- najważniejsze informacje


1. Podczas upalnych dni kort wymaga zraszania przed grą. Jeśli kort nie jest już nawodniony, na korcie znajduje się wąż z wodą, którym należy nawodnić kort samemu. Należy pamiętać o nawodnieniu kortu na liniach.

2. Do gry wymagane jest płaskie sportowe obuwie.

3. Po grze należy uporządkować kort poprzez jego prześiatkowanie- siatką, która znajduja się na korcie.

Regulamin

1. Adres prywatnego kortu tenisowego ul. Wrocławska 117 A 63-200 Jarocin Tel. 627470880 od godz. 8.00 do 15.00
2. Korty czynne są codziennie w okresie sezonu letniego w godzinach od 8.00 do 21.00.
3. Prawo do korzystania z kortów mają osoby akceptujące regulamin i stosujące się do jego postanowień.
4. Wstęp na kort możliwy jest tylko w odpowiednim stroju i obuwiu do tenisa ziemnego, po wykupieniu biletu lub karnetu.
Gry należy rozpoczynać o pełnych godzinach.
Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza grę oraz porządkowanie kortu (siatkowanie).
Zabrania się używania obuwia z korkami oraz obuwia z głębokim bieżnikiem!

5. Na kort mają wstęp tylko osoby grające. Na obiekcie mogą przebywać osoby towarzyszące.
6. W obrębie kortu zakazuje się spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
7. Korzystający z kortu obowiązani są do zachowania porządku.
8. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas korzystania z obiektu.
9. Na nawierzchnię kortu nie można wprowadzać zwierząt.
10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu, a także rzeczy zagubione przez korzystających z kortu.
11. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.